Site Overlay

อาหารเกาหลี

อาหารเกาหลี dariomilanophotography.com เป็นอาหารที่ชาวเกาหลีเพาะปลูกข้าวเป็นอาหารหลักมาตั้งแต่โบราณกาล มาในสมัยนี้อาหารเกาหลีจะเป็นตำหรับซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อสัตว์นานาชนิด ปลา พร้อมด้วยพืชสีเขียวและผักต่าง ๆ อาหารหมักดองต่าง ๆ มีรสชาติจัดจ้านและออกไปทางเค็มเป็นส่วนใหญ่

อาหารเกาหลี