Site Overlay

อาหารจีน

อาหารจีน dariomilanophotography.com เป็นอาหารที่กำเนิดขึ้นมาจากวัฒนธรรมของชาวจีน ซึ่งมีหลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นโดยทั่วไปนิยมกินกันป็นประเภท ของมัน เค็ม ส่วนมากจะเป็นอาหารที่ใส่เครื่องยาจีนต่างๆ และในประเทศจีนอาหารที่นิยมนำมารับประทานกันส่วนมาก เช่น ก๋วยเตี๋ยว หมูหัน เป็ดปากกิ่ง ติ่มซำ หูฉลาม เป็นต้น วัฒนธรรมการกินเป็นการกินร่วมกันโดยอุปกรณ์การกินหลัก คือตะเกียบ

อาหารจีน
อาหารจีน